Archiefhub

Dossier over de opmaak van een 'Deskundig verslag m.b.t. bepalen van kapitaal- en huurwaarde' van een gebouw in Antwerpen (Plantijn en Moretuslei 112)

PID: data.flandersarchitecture.be/archive/5390