Archiefhub

Privacy Policy

In deze policy lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is het Vlaams Architectuurinstituut vzw (Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen) met ondernemingsnummer BE 0476 914 455.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via info@vai.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, zullen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens over u wanneer u gebruik maakt van één of meerdere van de formulieren voorzien op deze website.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen enkel de gegevens die u aanbiedt in het formulier, dit zijn voornamelijk contact-gegevens zoals een e-mailadres en/of telefoonnummer en identificatie-gegevens zoals naam en voornaam om deze contact-gegevens bij de juiste persoon te plaatsen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en zijn afhankelijk van het medium waarmee wij de gegevens verkregen. Gegevens verkregen via een contact-formulier zullen enkel dienen om contact op te nemen; gegevens verkregen via een nieuwsbrief-formulier zullen enkel dienen om nieuwsbrieven te versturen; etc.

Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van bepaalde noodzakelijke cookies op uw computer of mobiel apparaat. Voor andere niet-noodzakelijke cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Hoe worden de verkregen gegevens beschermd?

Alle gegevens zitten in een password-protected database bij onze hosting-partner.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt, maar worden gedeeld waar nodig om onze dienstvelening te ondersteunen. Dit omvat onder meer: het hosting-bedrijf dat deze website host; het bedrijf dat de website onderhoudt; het bedrijf dat de nieuwsbrieven ontwerpt en verstuurt.

Uw rechten

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden die niet primair zijn aan onze bedrijfsactiviteiten.

U kan steeds de gegevens die wij van u verkregen, inkijken en laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@vai.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

25 mei 2018 versie 1.0