Archiefhub

Over

Deze website ontsluit de collectie archieven van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Het is de bedoeling om de volledige collectie van het VAi toegankelijk te maken voor het publiek via deze databank.

Uitzondering is onze bibliotheek, waarvoor we gebruik maken van een ander systeem.

De ontsluiting van de collectie blijft een work in progress. Vind je iets niet terug via onze website? Dan is het mogelijk dat dit item nog niet is geregistreerd. Stuur gerust een mailtje naar architectuurarchief@vai.be.

Achterliggende visie op deze website

Met deze website wil het VAi in de eerste plaats een betere toegang bieden tot zijn collectie voor externe gebruikers door zoekingangen te bieden die specifiek zijn geoptimaliseerd voor architectuurarchieven.

Naast deze basisfunctie hebben we een aantal zaken ingebouwd die het gebruik van de informatie zoveel mogelijk moet stimuleren op andere platformen. Hoe meer onze collectiedata worden gebruikt, hoe liever wij het hebben.

In de eerste plaats doen we dit door alle pagina's bereikbaar te maken via een persistente URI of PID. Via de persistente URI garanderen we dat koppelingen die vanuit andere websites naar deze website worden gelegd, geldig blijven.

Een andere functionaliteit van deze website is dat iedere pagina ook een gegevensweergave heeft in JSON. JSON is een dataformaat dat de uitwisseling van gegevens tussen websites en databanken ondersteunt. In principe kan iedereen die beschikking heeft over wat IT-vaardigheden de gegevens van deze website opnieuw hergebruiken in zijn eigen systeem. Je kunt deze data periodiek opnieuw ophalen, zodat je - wanneer wij een aanpassing hebben gedaan in de beschrijving - ook meteen de aangepaste data kunt hergebruiken.

Zie voor meer info de gebruikshandleiding van deze databank.

Technische info

  • De website collectie.vai.be is een website gebouwd op het Content Management System Drupal, versie 8. De website haalt gepubliceerde data binnen uit het archiefbeheersysteem van het VAi.
  • De zoekengine achter de website is SOLR

Credits

De website is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid, die het project Persistent Architecture ondersteunde met een projectsubsidie van 70.000 EUR. Een deel van dat bedrag ging naar de ontwikkeling van deze website.

Ontwikkeling website: Corecrew

Achterliggend archiefbeheersysteem: Keepthinking