Archiefhub

Over

De VAi Archiefhub ondersteunt onderzoek naar de ontworpen omgeving in Vlaanderen en Brussel en wil het gebruik van archief- en erfgoedcollecties daarbij stimuleren. Ze wordt voortdurend aangevuld door medewerkers van de VAi Collectie en het VAi Kenniscentrum.

De VAi Archiefhub:

  • is een zoekportaal voor de collectie archieven van het VAi
  • is een onderzoeksdatabank voor de geschiedenis en het erfgoed van de ontworpen omgeving in Vlaanderen en Brussel
  • laat toe om opzoekingen te verrichten in de VAi bibliotheek

Collectie archieven

Het VAi beheert een collectie van 200 privé-archieven van personen, organisaties en bedrijven. Het gaat onder meer om (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, bouwpromotoren, verenigingen, onderzoekers en aannemers. Onder de 200 archieven rekenen we ook 29 archiefrelicten en 8 verzamelingen met disparate archivalia van tientallen architecten. Deze kwamen tot stand door occassionele giften of aankopen.

De archieven documenteren de gebouwde omgeving en de architectuurpraktijk vanaf 1800 tot heden. Ze bevatten een grote hoeveelheid bouwtekeningen, correspondentie, boekhoudkundige stukken over de bouwpraktijk, schetsen en presentatietekeningen, boeken, maquettes, materiaalstalen, foto’s, affiches en productcatalogi.

De geografische focus van de verzameling archieven lag oorspronkelijk (vanaf het ontstaan einde jaren 1980 tot 2012) op de provincie Antwerpen. Sinds 2012 heeft het verzamelbeleid betrekking op heel Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel.

Waar vind ik een overzicht van alle archieven in de VAi Collectie?

Raadpleeg het archievenoverzicht

Hoe kan ik in de archieven zoeken?

Raadpleeg de handleiding

Vind ik in de VAi Collectie ook archieven terug over design en grafische vormgeving?

Het VAi verzamelt niet expliciet op de thema's design en grafische vormgeving. Toch vind je in onze archieven heel wat informatie over deze thema's terug. Architecten als Léon Stynen en Christian Kieckens waren bijvoorbeeld erg actief bezig met design en deze activiteiten kun je terugvinden in hun archieven.

Binnenhuisarchitectuur is wel breed vertegenwoordigd in de collectie. Een belangrijk archief voor dit thema is het archief van Bataille & ibens design.

Onderzoeksdatabank

De Archiefhub is een onderzoeksdatabank van personen, organisaties, gebeurtenissen (events) en archieven relevant voor de ontworpen omgeving in Vlaanderen en Brussel van 1800 tot heden.

De Archiefhub biedt een instrument om te zoeken naar archief- en erfgoedcollecties over de ontworpen omgeving in Vlaanderen en Brussel. Naast archieven uit de VAi collectie, vind je via de persoons-, organisatie- en eventrecords ook archieven terug uit archiefinstellingen als CIVA, KADOC, Archief Gent, Rijksarchief, Design Museum Gent enz.

De databank werd opgestart door Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (vandaag: VAi Kenniscentrum) in 2006 als de 'Databank Architectuurarchieven', gerealiseerd binnen het grotere geheel van ODIS, een databank voor intermediaire structuren in Vlaanderen. De focus lag bij aanvang op personen, organisaties en archieven met betrekking tot architectuur.

Doorheen de jaren is de thematische afbakening van architectuur verbreed naar stedenbouw, de bouwindustrie, ruimtelijke ordening, interieurarchitectuur, vormgeving en design. Ondertussen vind je in de databank ook informatie terug over relevante gebeurtenissen (events) zoals tentoonstellingen en architectuurwedstrijden. In 2023 nam het VAi afscheid van de Databank Architectuurarchieven en integreerden we de gegevens in de VAi Archiefhub.

Een greep uit de gegevensreeksen in de VAi-Archiefhub:

•    Architecten i.v.m. de Wederopbouw in de Westhoek en hun archieven (project Wederopbouw)
•    Sociale huisvestingsmaatschappijen in België (project Sociale Huisvesting)
•    Ontwerpers, verkooppunten en tentoonstellingen m.b.t. design in België (project Design in Kaart)
•    Architectuurwedstrijden in België (project 40 jaar Wedstrijdcultuur)

Opgelet!

Omwille van privacy kunnen we niet de gegevens over alle personen in de databank online publiceren. Slechts in bepaalde omstandigheden kunnen we toegang verlenen tot de volledige databank. Contacteer hiervoor het VAi op architectuurarchief@vai.be

Bibliotheek

De bibliotheek bevat ca. 23.000 boeken en meer dan 600 binnen- en buitenlandse tijdschrifttitels. De bibliotheek documenteert de ontwikkeling van en theorievorming over architectuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, monumentenzorg en interieurarchitectuur in binnen- en buitenland.

We prospecteren actief Belgische publicaties en streven hier volledigheid na. Van de buitenlandse uitgaven worden enkel de belangrijkste boeken en tijdschriftreeksen verzameld.

De bibliotheek kan geraadpleegd worden in de leeszaal. Uitlenen is niet mogelijk.

Hoe kan ik zoeken in de bibliotheek?

In de Archiefhub kun je niet rechtstreeks opzoekingen verrichten in de bibliotheek. We publiceren ons bezit in een aparte catalogus die we realiseren in samenwerking met Anet.

Catalogus VAi