Collectie

Bibliotheek

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) heeft een uitgebreide bibliotheekcollectie tot zijn beschikking, die raadpleegbaar is op twee locaties:

  • De leeszaal in het Archiefhuis, Parochiaanstraat 7, 2000 Antwerpen.
  • De leeszaal in de Kunstcampus deSingel, Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen.

De bibliotheek van het VAi is ontstaan uit twee afzonderlijke collecties. Momenteel loopt er een inhaalbeweging om de collecties virtueel samen te voegen. Al onze boeken kunnen voorlopig worden teruggevonden in de Anet-catalogus, door een advanced search operatie, zoals hieronder weergegeven.

Kijk bij ieder boek zeker goed na of het zich in deSingel, dan wel in de Parochiaanstraat bevindt!

anetcatalogus_screenshot

Tip! 

Bent u enkel geïnteresseerd in onze boeken in de Leeszaal Kunstcampus? Geef dan enkel Plaatskenmerk "LA*" in.

Bent u omgekeerd enkel geïnteresseerd in onze boeken in de Parochiaanstraat? Zoek dan enkel op Plaatskenmerk "LAPA*".