Archiefhub

Disclaimer

Algemeen voorbehoud

Alle informatie op de website collectie.vai.be wordt beheerd door het Vlaams Architectuurinstituut vzw. Het Vlaams Architectuurinstituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • schade die kan worden berokkend door gebruik van onjuiste of onvolledige informatie;
 • links naar websites of webpagina's van derden, waarover het Vlaams Architectuurinstituut geen zeggenschap heeft;
 • periodes waarin de website niet beschikbaar is.

Copyrightstatus van beeldmateriaal en andere bestanden

Al het beeldmateriaal op deze website valt in principe onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom, tenzij expliciet anders vermeld in de licentie-informatie bij ieder beeld. Indien er geen licentie-informatie wordt gegeven moet het beeld worden beschouwd als 'beschermd door auteursrecht'.

Het Vlaams Architectuurinstituut geeft geen garantie aangaande de juistheid van deze licentietoekenning en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

PDF's, Word-documenten en andere mogelijke bestanden die op deze website kunnen worden geraadpleegd en gedownload, zijn tevens beschermd door het auteursrecht.

Meer info over beeldmateriaal dat wordt beschermd door auteursrecht kan worden nageslagen op https://rightsstatements.org/page/InC/1.0.

Wil je een beeld hergebruiken dat auteursrechtelijk is beschermd? Contacteer ons dan op architectuurarchief@vai.be. Verdere informatie vindt u ook in ons leeszaalreglement.

Copyrightstatus van data

Het Vlaams Architectuurinstituut vzw wijst alle data op deze website toe aan het publiek domein en staat wereldwijd alle rechten af door middel van een Creative Commons CC0-licentie (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Data mogen zonder toestemming worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciƫle doeleinden.

Onder data verstaan we feitelijke data (factual data). Dit zijn alle velden op de detailpagina's van archieven en objecten, uitgezonderd de velden met tekstinformatie. Velden met tekstinformatie worden vrijgegeven onder een onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Zie onder voor een oplijsting.

Onder data verstaan we expliciet NIET beelden of andere type bestanden die kunnen worden geraadpleegd of gedownload op deze website. Zie boven voor meer info over de copyrightstatus van dit materiaal.

Copyrightstatus van tekstueel materiaal

Al het tekstuele materiaal valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). De teksten kunnen zonder toestemming worden gedeeld en bewerkt, op voorwaarde:

 • dat nieuwe teksten op basis van deze tekst onder dezelfde licentie worden verspreid;
 • als bronvermelding "Vlaams Architectuurinstituut (vai.be)" wordt toegevoegd.

Onder tekstueel materiaal verstaan we alle teksten op pagina's die geen detailpagina's zijn van archieven of objecten.

Op de detailpagina's van archieven bevatten volgende velden tekstueel materiaal:

 • Inhoud
 • Korte biografie / organisatiegeschiedenis van de archiefvormer
 • Projectbeschrijving (onder Projectinformatie)
 • Ordening
 • Beheergeschiedenis

Op de detailpagina's van objecten bevatten volgende velden tekstueel materiaal:

 • Inhoud
 • Projectinformatie - beschrijving

Contact

Bij vragen over copyright of de disclaimer kunt u ons contacteren op architectuurarchief@vai.be.